Doa adalah jalan keselamatan, tangga pengantar, sesuatu yang dituntut oleh orang-orang yang berpengetahuan, kendaraan orang-orang shalih, tempat berlindung bagi kaum yang terzalimi dan tertindas, melalui doa nikmat diturunkan dan melaluinya pula murka dihindarkan. Alangkah besar kebutuhan para hamba Allah akan doa, seorang muslim tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan akan doa dalam setiap situasi dan kondisinya.

Do'a

Doa Mohon Ampunan - Doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Dianjurkan untuk memulai doa dengan membaca,

"Subhana rabbiyal 'aliyyil a'lal wahhabi la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wahuwa hayyun la yamutu, wahuwa a'la kulli sai-in qadirun. Radhitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bimuhammadin shallallahu 'alaihi wa sallama nabiyyan."

"Maha suci Rabbku Yang Mahatinggi lagi Maha Memberi. Tidak ada Ilah selain Allah semata, yang tidak bersekutu sama sekali. Kepunyaan-Nyala seluruh kekuasaan dan kepunyaan-Nyalah segala bentuk pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahahidup dan tidak akan pernah mati, serta Mahakuasa atas segala sesuatu. Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad saw. sebagai Nabiku.


Dilanjutkan dengan membaca doa berikut ini,

"Allahumma fathiras samawati wal ardhi, 'alimal ghaibi wasy syahadati, rabba kulli syai-in wamalikahu, asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarrisy syaithanir rajimi wa syirkihi"

"Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara ghaib serta nyata, pemilik dan penguasa segala sesuatu. Aku bersaksi, bahwa tidak ada Ilah selain Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan nafsuku dan dari kejahatan setan yang terkutuk berikut sekutu-sekutunya."


Dan diakhiri dengan berdoa,

"Allahumma inni as-alukal 'afwa wal 'afiyata fi dini wa ahli wa mali. Allahumastur 'aurati wa amin rau'ati."

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ampunan serta keselamatan dalam agama, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah segala apa yang membuatku merasa malu (auratku) dan amankanlah ketakutanku."
Next Prev home